Φίλτρα

 • Τιμή
  € -
 • Απόθεμα
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0


Ψηφιακή Μέριμνα 200 ευρώ

Επίλεξε το προϊόν που σου ταιριάζει

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ» αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς εντός του 2021 και επιχορήγησε πάνω από μισό εκατομμύριο μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές με επιταγές αξίας 200€ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Γενικότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ που ολοκληρώθηκε το 2021 μπορείτε να βρείτε εδώ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΙΙ ενισχύονται νέες, ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, επίσης με επιταγές αξίας 200€ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Οι ειδικές κατηγορίες δικαιούχων είναι:

 • Πυλώνας Α: εκπαιδευτικοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Πυλώνας Β: Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη και ανήλικους υπό επιτροπεία που φοιτούν σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας και επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2021.

Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης για τον Πυλώνα Α του Προγράμματος είναι:

 1. Εκπαιδευτικοί του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα (Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) που είτε έχουν ενεργή τοποθέτηση σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε απουσιάζουν λόγω συγκεκριμένης αιτιολογίας που προβλέπεται στις εξαιρέσεις της προκήρυξης.

 

Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης για τον Πυλώνα Β του Προγράμματος είναι:

 • Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη ηλικίας από 4 έως 24 ετών που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης, όπως αυτές εξειδικεύονται στην προκήρυξη,
 • με κύρια κατοικία σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το ημερολογιακό έτος 2021,
 • οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές λόγω των προαναφερθεισών πυρκαγιών και έχουν αποδεδειγμένα καταστεί προσωρινά ή μόνιμα μη κατοικήσιμες.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν σωρευτικά.

 Αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων επιλεξιμότητας περιλαμβάνεται στον Οδηγό του Προγράμματος (ενότητα 2).

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιδοτείται η αγορά των παρακάτω τύπων τεχνολογικού εξοπλισμού:

 • Φορητές ταμπλέτες (tablets)
 • Φορητοί υπολογιστές (laptops)
 • Σταθεροί υπολογιστές (desktops) και προαιρετικά, κάποια περιφερειακά τους.

Οι συσκευές πρέπει να έχουν κάποια ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά για να γίνουν αποδεκτές προς επιδότηση. Επίσης, πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένες υπηρεσίες εγγύησης, υποστήριξης και λογισμικό προστασίας της συσκευής (antivirus) και των χρηστών κατά την πλοήγηση στο internet.

Οι προμηθευτές των λύσεων είναι εξολοκλήρου υπεύθυνοι για την επιλογή των κατάλληλων πακέτων εξοπλισμού, τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις του Προγράμματος. Τα πακέτα εξοπλισμού εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα, προτού διατεθούν προς πώληση. Οι επιταγές του προγράμματος δύναται να εξαργυρωθούν μόνο σε ήδη εγκεκριμένα προϊόντα.

Αναλυτική περιγραφή των κατηγοριών εξοπλισμού, των προδιαγραφών τους, καθώς και της σύνθεσης κάθε επιλέξιμης προς πώληση λύσης περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος (ενότητα 5).

Αιτήσεις επιχορήγησης μπορούν να υποβάλλονται κατά το διάστημα 11 Μαΐου 2022  – 8 Ιουλίου 2022.

Αγορές τεχνολογικού εξοπλισμού (μετά τη σχετική έγκριση της αίτησης και έκδοση των αντίστοιχων επιταγών) μπορεί να γίνονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Επιμέρους προθεσμίες που αφορούν άλλα ορόσημα του Προγράμματος περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος (ενότητα 4).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση επιταγής για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ

Οδηγίες

1.      Ενημέρωση για το Πρόγραμμα

Διαβάστε αναλυτικά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό του Προγράμματος. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να υποβάλλετε ερώτημα στο γραφείο υποστήριξης

2.                Υποβολή Αίτησης

Η αίτηση επιχορήγησης γίνεται χωριστά για κάθε κατηγορία δικαιούχων (πυλώνες Α και Β) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet που ήδη διαθέτουν.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης περιλαμβάνονται στην ενότητα 11 του Οδηγού του Προγράμματος

3.                Έγκριση Αίτησης

·   Οι δικαιούχοι του Πυλώνα Α (εκπαιδευτικοί) μπορούν να δουν άμεσα το αποτέλεσμα της αίτησής τους (έγκριση ή απόρριψη).

·   Οι δικαιούχοι του Πυλώνα Β (πυρόπληκτοι) πρέπει να υποβάλλουν κάποια δικαιολογητικά προς έλεγχο και θα αναμένουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης σε δεύτερο χρόνο.

·   Όλοι οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησης που υπέβαλλαν και μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο που θα δηλώσουν.

·   Εφόσον η αίτηση απορριφθεί, δίδεται κατά περίπτωση και μόνο για δυνητικούς δικαιούχους του Πυλώνα Β, η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης.

4.                Λήψη επιταγών

Μετά την έγκρισή τους οι δικαιούχοι προχωρούν σε έκδοση των επιταγών που θα χρησιμοποιήσουν στις αγορές τους. Τα στοιχεία των επιταγών αποστέλλονται με SMS, εμφανίζονται όμως και στο λογαριασμό του δικαιούχου (στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου έκανε την αίτηση).

5.                Έρευνα αγοράς – επιλογή προϊόντων

Οι δικαιούχοι πρέπει να προβούν σε έρευνα αγοράς και να καταλήξουν στον προμηθευτή/εξοπλισμό της επιλογής τους.

Είναι ευθύνη των προμηθευτών να προτείνουν και να παρέχουν εξοπλισμό που έχει ήδη εγκριθεί από το Πρόγραμμα.

6.                Αγορά προϊόντων

Οι δικαιούχοι προχωρούν στην αγορά του εξοπλισμού χρησιμοποιώντας τις επιταγές που έχουν στη διάθεσή τους. Μέρος (ή σύνολο) του κόστους καλύπτεται από τις επιταγές, ενώ το υπόλοιπο ποσό (εφόσον δεν έχει καλυφθεί το σύνολο του κόστους) εξοφλείται με άλλους τρόπους πληρωμής από το δικαιούχο.

Αναλυτικές πληροφορίες για την αγορά προϊόντων με χρήση των επιταγών περιλαμβάνονται στην ενότητα 12 του Οδηγού του Προγράμματος

7.                Παραλαβή, έλεγχος και ενεργοποίηση εξοπλισμού

Με την παραλαβή του επιδοτούμενου εξοπλισμού, ο δικαιούχος πρέπει να προβεί σε άμεσο έλεγχο της συσκευής και ενεργοποίησή της.

8.                Επιστροφές και ακυρώσεις

Οποιαδήποτε επιστροφή πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών ώστε να είναι δυνατή η (επαν)ενεργοποίηση των επιταγών για επόμενη αγορά, εντός του χρόνου ισχύος του Προγράμματος.

9.                Διαθεσιμότητα στοιχείων για μεταγενέστερο έλεγχο

Οι Δικαιούχοι καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της διετούς εγγύησης, υποχρεούνται να διατηρούν τον εξοπλισμό έτοιμο προς επίδειξη σε τυχόν ελέγχους που θα διενεργηθούν. Επίσης, υποχρεούνται να διατηρήσουν προς επίδειξη το παραστατικό αγοράς.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των δικαιούχων σε μεταγενέστερους ελέγχους περιλαμβάνονται στην ενότητα 8 του Οδηγού του Προγράμματος

Η χρήση voucher αφορά μόνο 1 επιλέξιμο είδος ανά παρασταστικό αγοράς και εξαργύρωση μέχρι και 3 voucher, με το ποσό του voucher να αφαιρείται από τον κύριο εξοπλισμό και μόνο.
Στη περίπτωση διακιώματος χρήσης 2 ή 3 voucher, oι πιθανοί συνδυασμοί αγοράς κύριου εξοπλισμού είναι :
α) 1 voucher για 1 συσκευή κύριου εξοπλισμού,
β) 2 voucher για 1 ή 2 συσκευές κύριου εξοπλισμού,
γ) 3 voucher για 1 ή 3 συσκευές (όχι 2) κύριου εξοπλισμού.

Όχι, το κατάστημα μας δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εκ μέρους σας την αίτηση στην σελίδα της Δράσης καθώς θα χρειαστεί να μοιραστείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας.

Επίλεξε το προϊόν που σου ταιριάζει

Η λίστα με τα προϊόντα ενημερώνεται διαρκώς